Identyum API

Identyum koristiti OAuth 2.0 standard za osiguranje sigurne komunikacije između različitih sustava.

Nakon integracije s Identyumom, tvrtka šalje upite Identyumu preko API-ja navodeći opseg informacija koje želi dohvatiti, a nakon uspješne autorizacije kranjeg korisnika, Identyum vraća autorizacijski kôd kojeg tvrtka može zamijeniti za token, a koji joj omogućuje dohvat osobnih podataka krajnjeg korisnika (onih za koje je krajnji korisnik prethodno dao svoju suglasnost za dohvat).

Implementacijom refresh tokena, omogućen je višekratni dohvat podataka kroz vrijeme, bez potrebe da se krajnji korisnik ponovo autenticira kod svakog dohvata, ukoliko je prethodno dao svoju suglasnost za višekratni dohvat tih podataka.

Autentikacijski API-ji

API-ji koji omogućavaju da tvrtke nude brz, siguran i jednostavan login svojim korisnicima, kroz Identyum ID Wallet. 

Koristeći u pozadini OAuth 2.0, krajnji korisnici se mogu dvofaktorski (ili čak trofaktorski) autenticirati prilikom logina u bilo koju aplikaciju tvrtke i to sigurno, brzo i jednostavno. Korištenjem OpenID Connect nadogradnje osigurava se i identifikacija korisnika i single sign-on princip, ukoliko za time postoji potreba.

Time tvrtka značajno podiže internu razinu upravljanja sigurnošću osobnih podataka svojih korisnika, a bez potrebe za nabavom, implementacijom i dugotrajnom integracijom kompleksnih i vrlo skupih 2FA ili 3FA autentikacijskih sustava.

KYC API-ji za provjeru identiteta

API-ji koji pružaju mogućnost udaljene zakonski valjane identifikacije tj. digitalnog onboardinga.

U potpunosti usklađenii s odredbama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (AML6 Direktiva). Tijek procesa se u potpunosti prilagođava potrebama tvrtke (pa čak i različitih scenarija kod iste tvrtke) i to kroz dinamičko određivanje opsega prilikom pozivanja API-ja i mehanizama selektivnog dijeljenja osobnih podataka.

API-ji za eIDAS electroničko potpisivanje

Korištenjem Identyum identifikacijske tehnologije u kombinaciji s izdavanjem certifikata u cloudu, tvrtkama je omogućena puna automatizacija zakonski valjanog elektroničkog potpisivanja dokumenata sa svojim krajnjim korisnicima.

Elektroničko potpisivanje se može koristiti i interno s zaposlenicima i to 24/7, s bilo koje lokacije, bez potrebe da krajnji korisnici instaliraju posebne programe i bez potrebe da korisnici posjeduju ikakve specijalizirane uređaje (poput čitača pametnih kartica ili USB stickova). API-ji omogućavaju punu automatizaciju procesa slanja dokumenata na potpis, obavijesti primatelju te distribucije i pohrane dokumenata nakon potpisa i za pošiljatelja i primatelja.

API-ji za dohvat podataka iz banaka (PSD2 AISP)

Identyum nudi API-je za dohvat podataka iz banaka.

Kao licencirani PSD2 pružatelj usluge informiranja o računima (AISP) u cijeloj EU, Identyum nudi API-je preko kojeg tvrtke mogu dohvatiti podatke o bankovnim transakcijskim računima, saldu i prometima po tim računima i to bilo fizičkih ili pravnih osoba, uz, naravno, prethodnu eksplicitnu privolu krajnjeg korisnika.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA VIŠE INFORMACIJA