January 26, 2023
ELEKTRONIČKI POTPISI U VISOKOM OBRAZOVANJU – VRIJEME JE ZA DIGITALIZACIJU
by: Identyum

Digitalna transformacija promijenila je društvo i gospodarstvo i ima sve veći utjecaj na svakodnevni život i potrebu za poboljšanjem načina funkcioniranja ustanova u visokom obrazovanju. Pandemija COVID-19 dodatno je ubrzala postojeći trend digitalizacije i otkrila nove i inovativne načine na koje studenti, svaučilišta, fakulteti i veleučilišta mogu organizirati svoje aktivnosti i komunicirati brže i efikasnije.

Izazovi s kojima se suočavaju ustanove u visokom obrazovanju

Visokoobrazovne ustanove suočavaju se s:

 • nezadovoljnim studentima koji imaju sve veću potrebu rješavanja stvari digitalnim putem,
 • nezadovoljnim djelatnicima koji troše svoje vrijeme na ispisivanje, potpisivanje i skeniranje velike količine dokumentacije,
 • problemom gužvi zbog potrebe rješavanja gomile dokumenata prilikom upisa,
 • hrpom papira koji čekaju na potpis dekana/studenata/studentske referade.

Prijave i upisi mogu biti znatno jednostavniji za studente

Korištenje elektroničkih potpisa može pojednostaviti proces prijava i upisa na fakultete i veleučilišta. Prednosti njihovog korištenja su brojni, a uključuju:

 1. Brži proces prijave: Elektronički potpisi omogućavaju brži i efikasniji proces dobivanja potpisa na dokumentima, što smanjuje vrijeme potrebno za administrativne zadatke i povećava produktivnost studentske referade.
 2. Povećana sigurnost: Elektronički potpisi su sigurniji od ručno potpisanih potpisa jer se koriste elektronički certifikati i enkripcija za zaštitu dokumenata.
 3. Lakše praćenje: Elektronički potpisi omogućavaju lakše praćenje statusa potpisivanja dokumenata i pružaju detaljni uvid u status rješavanja i pregledavanja predanih predmeta/zamolbi/obrazaca studenata u studentskoj referadi.
 4. Ušteda u troškovima: Koristeći elektroničke potpise, visokoobrazovne ustanove smanjuju troškove potrebne za pripremu i distribuciju papirnatih dokumenata, kao i troškove potrebne za održavanje arhive.
 5. Povećana učinkovitost: Elektronički potpisi povećavaju učinkovitost i efikasnost u radu zato što omogućuju jednostavno preuzimanje i potpisivanje dokumenata putem interneta.
 6. Povećana flexibilnost: Elektronički potpisi pružaju veću fleksibilnost i mobilnost, omogućavajući potpisivanje dokumenata bilo gdje i bilo kad, što je korisno za rad sa studentima koji često putuju ili učestalo mijenjaju boravište.
 7. Povećanje učinkovitosti u komunikaciji: Elektronički potpisi omogućavaju brži odgovor na zahtjeve za potpisivanjem dokumenata i lakše razmjenjivanje dokumenata i informacija unutar ustanove.

Iskoristite koristi elektroničkih potpisa

Jedan od načina na koji možete ostvariti koristi elektroničkih potpisa je korištenje Identyum Sign – servis za elektroničko potpisivanje bilo kojeg dokumenta u PDF formatu. Visokoobrazovne ustanove mogu koristiti Identyum Sign za potpisivanje različitih dokumenata kao što su obrasci za prijavu upisa, obrasci za praćenje pohađanja nastave, prijavnice za ispite, ugovore o suradnji, dokumente povezane s istraživačkim radom, ugovore o stipendijama i financijskoj podršci studenata, različite vrste odluka, pravilnika, izvještaja o radu i drugi administrativni dokumenti.

Studenti mogu koristiti Identyum Sign u različitim situacijama, kao što su:

 • Upisi na studij/semestar/kolegij: Studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje obrazaca za upis na kolegije, obrasce vezane za GDPR i druge dokumente vezane za upis.
 • Izjave o odricanju od odgovornosti: Studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje izjava o odricanju od odgovornosti vezanih uz rad u laboratoriju ili druge istraživačke aktivnosti.
 • Zahtjevi za financijsku pomoć: Studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje zahtjeva za financijsku pomoć i drugih dokumenata vezanih uz financijsku podršku.
 • Praćenje prisustva na nastavi: Studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje lista prisustva na predavanjima, vježbama i seminarskoj nastavi.
 • Obrasci pristanka: Studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje obrazaca pristanka za ankete, istraživanja i sl.
 • Dokumenti vezani uz završni, diplomski ili magistarski rad: Studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje dokumenata vezanih za prijavu obrane završnih radova, izjave o originalnosti rada, izjave o preuzimanju odgovornosti i druge.
 • Dokumenti koji se odnose na kvalitetu usluge: Studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje dokumenata vezanih uz kvalitetu usluge, kao što su pritužbe ili komentari na rad institucije.
 • Ostali administrativni dokumenti: Postoje mnogi drugi dokumenti koji se koriste na sveučilištima/fakultetima/veleučilištima i studenti mogu koristiti elektroničke potpise za potpisivanje ovih dokumenata, što uključuje dokumente vezane uz boravak, studentske vijesti i druge

Želite li dodatan razlog zašto se isplati koristiti Identyum Sign, pokušajte potpisati bilo koji dokument klikom na poveznicu. Registracija je besplatna i dajemo vam mogućnost da elektronički potpišete do 3 dokumenta.