Rent-a-car

Proces rent-a-cara trenutno funkcionira na način da se korisnik registrira i unajmljuje automobil na mjestu za rezervaciju rent-a-cara. Korisnik zatim putuje do odredišne ​​zračne luke, pronalazi šalter za prijavu u rent-a-car agenciji i dijeli svoje osobne dokumente i vozačku dozvolu, nakon čega agent priprema ugovor o najmu automobila i osiguranju (i još neke papire), koje korisnik zatim potpisuje.
Nakon toga korisnik odlazi na parkiralište, gdje obično ponovno pokazuje ugovor o najmu ili potvrdu drugoj osobi (agentu za izdavanje automobila), koja mu zatim daje ključeve automobila.


Uz Identyum API integriran u stranicu za rezervaciju automobila, korisnik verificira svoj osobni dokument i vozačku dozvolu i prije nego što krene na put. Osim toga, zdaje mu se i napredan elektronički certifikat kojim potom na pravno valjan način elektronički potpisuje ugovore o najmu i osiguranju. Potvrda rezervacije automobila povezana je s njegovim identitetom.


Na ovaj način, nakon što stigne u odredišnu zračnu luku, korisnik može u potpunosti preskočiti prijavu na šalteru. Može otići do parkirališta automobila, tamo dodirnuti NFC oznaku svojim pametnim telefonom (ili skenirati QR kod), a zatim se autenticirati na svom pametnom telefonu, kako bi dokazao da ima važeći ugovor o najmu za određeni automobil. Agent zatim priprema vozilo i izdaje mu ključeve automobila.

KONTAKT