IDENTIFY AND FINCHECK
Full project name

Identify and FinCheck – Innovative systems for the identification and verification of financial parameters

Project beneficiary

Identity Consortium d.o.o.

About the project

The project “Identify and FinCheck“ – Innovative systems for identification and verification of financial parameters“ addresses the problem of secure access to financial data of citizens and companies at general societal level, and the degree of readiness for commercialization of innovations at the level of companies. The general goal of the project is to increase the innovative capacity of the Applicant by commercializing the innovative products Identify and FinCheck. The target groups included in the project activities are the employees and suppliers of Identity Consortium d.o.o. and the local and wider population (HR and EU). The key result of the project is an increase in the number of products ready for commercialization that will contribute to the digital transition of the economy in HR, the EU and the world.

Total project value

The total value of the project is 1,324,926.99 EU, while the amount of EU co-financing is 250,189.08 EUR.

Project implementation period

From January 5, 2023, to January 5, 2025.

Contact for more information

info@identyum.com

Financed by the European Union – NextGenerationEU. The views and opinions expressed are solely those of the author and do not necessarily reflect the official views of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

Puni naziv projekta
Inovativni sustavi za identifikaciju i provjeru financijskih parametara Identify i
FinCheck

Korisnik projekta

Identity Consortium d.o.o.

O projektu

Projekt Inovativni sustavi za identifikaciju i provjeru financijskih parametara Identify i FinCheck adresira problem sigurnog pristupanja financijskim podacima građana i tvrtki na razini društva, te stupnju spremnosti za komercijalizaciju inovacija na razini poduzeća. Opći cilj projekta je povećanje inovativnog kapaciteta Prijavitelja komercijalizacijom inovativnih proizvoda Identify i FinCheck. Ciljne skupine obuhvaćene projektnim aktivnostima su zaposlenici i dobavljači poduzeća Identity Consortium d.o.o. te lokalno i šire stanovništvo (HR i EU). Ključan rezultat projekta je povećanje broja proizvoda spremnih za komercijalizaciju koji će doprinijeti digitalnoj tranziciji gospodarstva u HR, EU i svijetu.

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 1.324.926,99 EU, dok je iznos EU sufinanciranja
250.189,08 EUR.

Razdoblje provedbe projekta

Od 05. siječnja 2023. do 05 siječnja 2025. godine.

Kontakt za više informacija

info@identyum.com

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo
su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske
komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati
odgovornima za njih.