IRI2 – ID SCAN
Full project name

Research and development of IDENTYUM ID SCAN – computer vision system and service for analysis of optical security elements on ID documents and detection of fraud, and creation of digital identity.

Project beneficiary

Identity Consortium d.o.o.

Project partner

Factory X d.o.o.

Short description of the project

Research and development of IDENTYUM ID SCAN service, ie application software interface for intelligent computer analysis of optical security elements on the video recording of the identification document, detection of fraud and creation of a secure digital identity of citizens. The resulting IDENTYUM ID SCAN service is intended for companies for reliable remote authentication of their end users (B2B2C), or directly to the users themselves, ie citizens for remote authentication of other users / citizens (B2C) via IDENTYUM ID SCAN service, all using a standard device with camera (laptop or smartphone).

Project objectives

The objective of this project is to develop a reliable technology (software, ie system) and a new product (“IDENTYUM ID SCAN”) which could optically (using a standard mobile phone camera) determine whether it is the original ID document or a forgery, ie an attempt to manipulate, in order to be able to create a secure and credible digital identity of the user that he / she could use in cyberspace.

Project outcomes

The output of this project will be a software solution / product, ie service, based on customized and optimized machine learning algorithms from the domain of computer vision, whose basic functionality is reliable optical recognition of document ID authenticity, based on video (NOT images!) of the document itself.

Total project value

The total value of the project is 9.724.353,14 HRK, while the amount of co-financing of EU project funds is 7.340.888,19 HRK.

Project implementation period

From 17th February 2020 until 17th August 2023

Contact for more information

[email protected]

Additional information

www.strukturnifondovi.hr

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the webpage is the sole responsibility of Identity Consortium d.o.o. and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.

Puni naziv projekta

Istraživanje i razvoj IDENTYUM ID SCAN – računalnog vidnog sustava za analizu elemenata optičke sigurnosti na identifikacijskim dokumentima, detekcija prijevara i kreiranje digitalnog identiteta.

Nositelj projekta

Identity Consortium d.o.o.

Projektni partner

Factory X d.o.o.

Kratak opis projekta

Istraživanje i razvoj IDENTYUM ID SCAN usluge, odnosno softverskog sučelja za pametnu računalnu analizu optičkih sigurnosnih elemenata tijekom video snimanja identifikacijskog dokumenta, detekcija prijevara i kreiranje sigurnog digitalnog identiteta za stanovništvo. Rezultat IDENTYUM ID SCAN usluge namijenjen je za tvrtke kako bi mogle provesti pouzdanu udaljenu autentikaciju svojih krajnjih korisnika (B2B2C) ili direktno za korisnike odnosno stanovništvo, za provedbu udaljene autentikacije ostalih korisnika/osoba (B2C) kroz IDENTYUM ID SCAN uslugu, korištenjem standardnog uređaja s kamerom (laptop ili smartphone).

Ciljevi projekta

Cilj ovog projekta je razviti pouzdanu tehnologiju (softver, sustav) i novi proizvod (“IDENTYUM ID SCAN”) koji će optički (korištenjem standarne kamere mobilnog uređaja) odrediti da li je originalni identifikacijski dokument krivotvorina tj. detektirati pokušaj manipulacije, s ciljem kreiranja sigurnog i pouzdanog digitalnog identiteta korisnika, kojeg on/ona može korisiti u virtualnom svijetu.

Rezultati projekta

Rezultat ovog projekta će viti sofversko rješenje/proizvod odnosno usluga, temeljena na prilagođenim i optimiziranim algoritmima strojnog učenja iz područja računalnog vida, čija je osnovna funkcionalnost pouzdano optičko prepoznavanje autentičnosti identifikacijskog dokumenta, temeljenog na videu samog dokumenta (ne fotografija).

Ukupna vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta je 9.724.353,14 HRK, dok je iznos EU sufinanciranja 7.340.888,19 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

Od 17. veljače 2020. do 17. kolovoza 2023. godine.

Kontakt za više informacija

[email protected]

Dodatne informacije

www.strukturnifondovi.hr

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Identity Consortium d.o.o. i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.