IDENTYUM ZA KONZULTANTSKE TVRTKE

Identyum rješenja za digitalizaciju osiguravaju vama, pružateljima konzultantskih i savjetodavnih usluga, pripremu kvalitetnije i ciljano usmjerene projektne prijave u korist vaših klijenta, koji žele digitalno transformirati svoje poslovne procese iz sredstava EU i nacionalnih natječaja/fondova.

Saznaj više

Da je Europa zakoračila u digitalno desetljeće, govore mnogi programi i strateški okviri Europske komisije, kao i najavljeni natječaji za bespovratna sredstva, te vaučeri  namijenjenih upravo digitalizaciji i transformaciji poslovanja u svim sferama industrije. 

Vjerujemo da sa saznanjima o mogućnostima u području digitalne transformacije i digitalnih rješenja koja postoje na tržištu, možete uvelike, kao konzultantska tvrtka, pridonijeti kvaliteti svog poslovanja u dijelu pripreme projektne dokumentacije te usmjeravanja svojih klijenata ka mogućim digitalnim rješenjima.

Upoznajte se sa Identyum servisima za digitalizaciju poslovnih procesa.

NAŠE USLUGE

 

Elektronička identifikacija

Jednostavno, automatizirano i u skladu sa zakonom udaljeno utvrđivanje identiteta druge fizičke osobe, bez njezine neposredne fizičke prisutnosti…
Saznaj više

Identyum digitalna identifikacija omogućava zakonski valjanu udaljenu elektroničku identifikaciju drugih fizičkih osoba uz puno poštivanje odredbi GDPR-a i zakonskih odredbi o sprječavanju pranja novca, pri čemu se može sa vrlo visokom razinom pouzdati u vjerodostojnost podataka o identitetu druge osobe. Zatražiti se mogu svi podaci o identitetu druge fizičke osobe (npr. svi podaci sa osobne iskaznice) ili samo neki podaci (npr. samo mjesto prebivališta), a koje osoba ima spremljene u svom Identyum ID Walletu.

Identyum identifikacija dostupna je putem Identyum aplikativnih programskih sučelja (API-ja) za izravnu programsku  integraciju u IT sustave klijenta.  Identyum identifikacija tvrtkama klijentima omogućava udaljenu zakonski valjanu identifikaciju tj. “digitalni onboarding”, a sukladno svim odredbama sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma (AML 6 Direktiva). Kod integracije Identyum API-ja, tijek procesa se u potpunosti prilagođava potrebama tvrtke klijenta i to kroz dinamičko određivanje vrste i načina rada pojedinih identifikacijskih mehanizama.

Autentikacija

Jednostavan, automatiziran i siguran način prijave (login) krajnjih korisnika uz dvofaktorsku ili trofaktorsku autentikaciju…
Saznaj više

Identyum autentikacija omogućava tvrtkama klijentima da putem Identyum aplikativnih programskih sučelja (API-a) ponude svojim krajnjim korisnicima brz, siguran i jednostavan način autentikacije tj. prijave (“login”-a) putem Identyum ID Walleta i to u bilo koju aplikaciju tvrtke, te koristeći dvofaktorsku (2FA)  ili čak trofaktorsku (3FA) autentikaciju. Ovime tvrtka značajno podiže razinu upravljanja sigurnošću pristupa i sigurnošću osobnih podataka svojih korisnika, a bez potrebe za nabavom, implementacijom i dugotrajnom integracijom kompleksnih i vrlo skupih 2FA ili 3FA autentikacijskih sustava.

NAŠE USLUGE

 

Elektroničko potpisivanje

Jednostavno, automatizirano i u skladu sa zakonom udaljeno elektroničko potpisivanje PDF dokumenata, te slanje istih drugim osobama na elektronički potpis, unutar ili izvan svoje poslovne organizacije
Saznaj više

Identyum potpisivanje omogućava zakonski valjano udaljeno elektroničko potpisivanje PDF dokumenata (u skladu sa EU eIDAS uredbom), kao i slanje PDF dokumenata drugim osobama na elektronički potpis,  pri čemu druga strana za uspješno elektroničko potpisivanje ne treba ništa osim uređaja (s internet preglednikom i vezom na internet), te važećeg identifikacijskog dokumenta (a u svrhu procesa identifikacije prilikom prvog korištenja Sign usluge). 

Identyum potpisivanje dostupno je putem Sign servisa na Identyum NOW web portalu, kao i putem Identyum aplikativnih programskih sučelja (API-ja) za izravnu programsku integraciju elektroničkog potpisivanja u IT sustave klijenta. Time se klijentu osigurava puna automatizacija procesa slanja dokumenata na potpis, obavješćivanje primatelja, te distribucija i pohrana dokumenata nakon potpisa i za pošiljatelja i za primatelja,  i to 24/7 sa bilo koje lokacije i bez potrebe da krajnji korisnik instalira bilo kakve programe ili posjeduje bilo kakve specijalizirane uređaje (kao npr. čitač pametnih kartica ili USB stick).

Provjera financijskih podataka

Jednostavna, automatizirana i u skladu sa zakonom udaljena provjera financijskih parametara druge fizičke ili pravne osobe…
Saznaj više

Identyum financijska provjera omogućava  vjerodostojnu elektroničku i automatiziranu provjeru financijskih parametara druge strane (druge fizičke ili pravne osobe), poput npr. provjere vlasništva nad određenim IBAN-om ili provjere parametara financijskog kapaciteta (npr. prosjek posljednje 3 plaće, prosjek ostalih primanja po računu, financijskih obveza/izdataka i slično), a sve uz prethodnu izričitu privolu druge strane i u skladu sa GDPR,  te korištenjem licence odobrene od strane HNB-a za pružanje usluge informiranja o računu (AISP), a prema EU PSD2 Direktivi.

Identyum financijska provjera dostupna je putem Identyum  aplikativnih programskih sučelja (API) za dohvat platnih podataka iz banaka. Identyum kao licencirani PSD2 pružatelj usluge informiranja o računu (AISP) za cijelu EU, nudi API-je preko kojih tvrtke klijenti mogu dohvatiti podatke o bankovnim transakcijskim računima, saldu i prometima drugih fizičkih ili pravnih osoba, uz naravno prethodnu eksplicitnu privolu krajnjeg korisnika.

Identyum je „središte povjerenja“ odnosno tehnološka platforma koja korisnicima,  građanima i tvrtkama, na brz i jednostavan način omogućava da udaljeno međusobno uspostavljaju odnose koji se temelje na vjerodostojnom identitetu, a u okviru propisanih važećih zakonskih i regulatornih odredbi. Takav vjerodostojan identitet korisnicima, osim zakonski valjane udaljene identifikacije, omogućava  i zakonski valjano elektroničko potpisivanje dokumenata, te ujedno predstavlja i osnovnu infrastrukturu potrebnu za izgradnju naprednih digitalnih usluga viših razina, a koje se udaljeno mogu pružiti krajnjim korisnicima, poput digitaliziranog procesa odobravanja i ugovaranja  kredita (od zahtjeva do potpisa ugovora), ugovaranja polica osiguranja, rent-a-car usluga, digitalnog check in-a u turizmu i slično.

Identyum platformu građani i tvrtke mogu koristiti na nekoliko načina:

  1. putem Identyum NOW web portala
  2. putem Identyum API-ja (za punu automatizaciju procesa tvrtki vezanih uz identitet korisnika)
  3. putem Identyum smartphone aplikacije (Google Play Store i Apple Play Store), kako bi mogli upravljati svojim digitalnim identitetom

Ključno svojstvo Identyum platforme je najviša moguća razina sigurnosti osobnih podataka krajnjih korisnika, pri čemu krajnji korisnici (i samo oni) imaju punu kontrolu nad svojim osobnim podacima. 

Sigurnost i kontrolirano dijeljenje osobnih podataka korisnici osiguravaju korištenjem Identyum ID Walleta, svog osobnog i snažno kriptiranog cloud prostora za pohranu podataka, u kojeg na siguran način pohranjuju svoje osobne podatke. 

Saznajte više na Identyum.com

Identyum NOW je javno dostupan web portal koji omogućava svakome jednostavno korištenje osnovnih funkcionalnosti Identyum platforme. Portal mogu koristiti i građani i tvrtke, a proces registracije je potpuno automatiziran.

Za korištenje NOW web portalom nisu potrebni posebni tehnički preduvjeti niti tehnička znanja, a sučelje je jednostavno i prilagođeno korisniku. 

Identity Consortium d.o.o. je tehnološki start-up osnovan 2018. godine čiji je glavni fokus digitalna transformacija društva uz istovremeno poštivanje prava na zaštitu osobnih podataka građana, sukladno GDPR odredbama. Tvrtkama koje žele digitalno transformirati svoje poslovanje nudi alate za digitalizaciju poslovanja, upravljanje identitetom i osobnim podacima građana, a kako bi isti bili maksimalno zaštićeni i ostali pod punom kontrolom građana. Ujedno nudi i alate za elektroničko potpisivanje dokumenata i vjerodostojnu provjeru financijskih podataka.

KONTAKTIRAJ NAS