DIGITALNI ID WALLETI MOGU POBOLJŠATI ISKUSTVO STUDENATA

DIGITALNI ID WALLETI MOGU POBOLJŠATI ISKUSTVO STUDENATA

U suvremeno doba, studenti se nalaze između dva svijeta. Prvi u kojem se njihova akademska i ostala postignuća još uvijek nalaze na papiru – i drugi u kojem su nastava, zadaće, aktivnosti i financije digitalizirani. Zanimljiva strana toga je da govorimo o...